top of page

OPLYSNINGSPLIGT

​Som led i indgåelsen af en aftale, behandler VVS-Technic en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

VVS-Technic er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

·​ VVS-Technic, Avnbøløstenvej 3, 6400 Sønderborg , CVR 34956561

·​Tlf: 74461842 mail: VVS-Technic@outllook.dk  

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udføre div. VVS arbejde m.m.

​Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af opgaven.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, samt evt. rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler VVS-Technic almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

VVS-Technic vil opbevare/gemme dine personoplysninger og dine personlige oplysninger fra sagens opstartsdato frem til sagens afslutningsdato. Derefter gemmes data i 5 år iht. Bogføringsloven, derefter slettes data.

 

Vi gør dig opmærksom på at du, i forhold til de personoplysninger VVS-Technic behandler om dig, har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen:

 

·​Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)​

·​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

​​​·​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne.

·​Retten til indsigelse

·​Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at VVS-Technic ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

bottom of page